Изпълнение на съдебни решения и актове постановени в други държави от ЕС

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОТ ЕС Въведение Въпреки продължаваща интеграция в рамките на Европейския съюз, целяща уеднаквяване на правната рамка на държавите членки, както и въвеждането на инструменти за упражняване на търговска дейност на територията на повече от една държава членка изпълнението на съдебни решения и актове постановени в друга […]