Адвокатски услуги, предоставени професионално и експедитивно

Превеждаме езика на правото за бизнес и лични нужди.

ЗА НАС

Ние сме семейство адвокати и нашата мисия е предоставяне на правни услуги на високо ниво с лично отношение.

В епохата на автоматизацията значението на личното отношения е още по-голямо. Ние вярваме, че контактът с нашите клиенти и вниманието, което отделяме на всеки отделен случай, ни позволяват да предоставим услуга, изцяло съобразена с нужди и очаквания на нашите клиенти. 

Каузата

Нашeто призвание е да използваме знанията и способностите, които сме натрупали и развили, за да утвърждаваме правовия ред и законността и да се борим с хаоса. 

Усилия и Разходи

Правните и адвокатски услуги са често скъпи и неефективни поради дългия период, необходим за постигане на търсената цел. Нашата практика се стреми, винаги когато това е възможно, да постига целта за кратък срок с минималните необходими разходи. 

Това, което не знаем...

Безспорно правото е всеобхватно и следва развитието на всеки аспект от живота ни. Нито един експерт или дори кантора не може да предостави специализирана и качествена услуга във всеки един отрасъл на правото. Затова ние винаги предупреждаваме нашите клиенти, в случай че се нуждаят от правна помощ в сфера, в която не сме специалисти. Това им позволява да вземат информирано решение дали да се насочат към друг адвокат.Разбира се, всеки казус е уникален и нерядко проучването в дълбочина, съчетано с иновативен и практичен подход могат да дадат по-добри резултати от установената дългогодишна практика. 

Сфери на Компетентност

Лилия Мариова Първанова-Стойнова

Родена през 1990г. Завършва среднообразователно в 91-ва Немска езикова гимнация „Константин Гълъбов “ през 2009г. с отличие. Завършва с отличие магистратура по право в СУ „Климент Охридски“ със специализация „Правораздаване“ през 2015г.  Участва в стажанска програма в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко“ от 2013 до 2014г. От 2015г. до 01.2024г. действа в качество на асоциран адвокат с адвокатска кантора „Йонев, Вълков, Ненов“. Води упражнения по вещно право като хоноруван асистен в СУ „Климент Охридски“от 2016г. до 2019г. С правна правоспособност от 2015г., член на Софийска адвокатска колегия от 2016г.

 

Специализации

Адвокат Първанова-Стойнова специализира вещно, трудово и облигационно право, като има значителна експертиза в правния анализ на проблемни недвижими имоти с висока стойност.

 

Адвокат Първанова е специалист в анализирането на съдебната пратика с оглед решаването на комплексни правни проблеми. Използвайки този опит тя предоставя становища за риска и вероятността за успех в различни съдебни проиводстава за водещи финансови институции.

Юли Юлиянов Стойнов

Роден през 1988г. Завършва с отличие средното си образование в 7-мо  „Свети Седмочисленици“. През 2015г. завършва магистратура по правo със специализация „Международни отношения“.  През 2014г. участва в специализирана програма на Британския съвет за изучаване на правен английски (ILEC). От 2014г. до 2015г. участва в стажантска програма в АД „Гигова и Партньори“. От 2015г. до 01.2024г. е асоциран адвокат с АД „Йонев, Вълков, Ненов“.  С правна правоспособност от 2015г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2016г. Вписан като заклет преводач от и на Английски и Немски език при Министерство на външните работи от 2018г. 

Специализации

Адвокат Стойнов специализира процесуално представителство, договорно право и трудово право. Той има значителен опит в преговорите и уреждане на спорове. Предтавлявал е търговски дружества и физически лица по широк набор от граждански и търговски дела. Сферата му на компетентност обхваща много въпроси свързани със съответствието на законовите изисквания.

Юли Стойнов има водещо участие в учредяването и развитието на редица дружества, имплементирайки всички законови изисквания за постигане на съотвествие, както и участвайки в преговорите за сключване на договори с ключови за дружествата партньори. Упоменатият опит му позволява да предостави ценни съвети във връзка с всеки етап от съществуването на едно дружество. Адвокат Стойнов успешно води значителен брой съдебни производства, включитлено търговски спорове, делба на недвижими имоти, трудови спорове, както и защита срещу незаконосъобразни действие на държавата и общините.

Настоящият раздел съдържа кратки очерци на нашия опит в различни сфери на нащата дейност. Публикуваните статии не представялват правна консултация. 

Правен дневник
докторантура граждански процес

Докторантура по граждански процес

Докторантура по граждански процес Развълнувани сме да споделим, че адвокат Лилия Стойнова открива нова глава в професионалното си развитие и започва докторантура по граждански процес в Университета по национално и световно стопанство. Научната дейност в областта на гражданския процес, определян като своеобразен венец на правните науки, е едновременно голямо предизвикателство и

Повече информация »
Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата януари 2023 Въведение През лятото на 2023г. с анекс към колективния трудов договор на педагогическите специалисти се предвиди 15% увеличение на учителската заплата за 2023. Увеличението влиза в сила с обратна сила – считано от 01.01.2023г. Това означава, че на педагогическите специалисти е доплатено увеличението и

Повече информация »
Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти Въведение  Настоящата тема предлага общ поглед на някои обичайни за пазара на недвижими имоти практики, които не са в съответствие с интереса на участниците в него. Те разкриват някои рискове на сделките с недвижими имоти   На фокус е конкретен казус, свързан с усложнения,

Повече информация »

Изпълнение на съдебни решения и актове постановени в други държави от ЕС

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОТ ЕС Въведение Въпреки продължаваща интеграция в рамките на Европейския съюз, целяща уеднаквяване на правната рамка на държавите членки, както и въвеждането на инструменти за упражняване на търговска дейност на територията на повече от една държава членка изпълнението на съдебни

Повече информация »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.