Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти Въведение  Настоящата тема предлага общ поглед на някои обичайни за пазара на недвижими имоти практики, които не са в съответствие с интереса на участниците в него. Те разкриват някои рискове на сделките с недвижими имоти   На фокус е конкретен казус, свързан с усложнения, възникнали при  подписване на предварителен договор. […]