Делба на недвижимо имущество

Делба на недвижимо имущество Делбата на недвижимо имущество е средство за разделяне на един съсобствен недвижим имот. Съсобствеността обикновенно възниква поради наследство или след правна сделка.   При наследство по силата на закона възниква съсобственост между наследниците. Квотите или участието на наследниците в недвижимия имот се определя от закона или от наличието на завещания или завети. […]

IT подизпълнител

Подизпълнител – IT услуги Възможността за предоставяне на услуги от разстояние позволява на значителен брой международни дружества, които предоставят услуги сектора на информационните технологии, да сключват договори с български дружества за предоставяне на поддръжка и други услуги в областта на информационните технологии. Подобно партньорство може да бъде изключително полезно и доходоносно и за двете страни. Дружеството възложител увеличава […]

Отговорност на управителя на ООД

ОТГОВОРНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА ООД (статия е обновена на 10.04.2023г). Въведение Най-често използваната форма на търговско дружество в Република България е дружеството с ограничена отговорност. Този вид дружества се управляват и представляват от един или повече управители. Това означава, че в България има стотици лица, вписани в Търговския регистър като управители на дружество с ограничена с […]