Процесуално представителство

Процесуално представителство ефективно средство за решаване на спорове

Възникването на съдебен спор е естественото развитие на отношения, които са не могат да бъдат разрешени чрез взаимни остъпки, по начин, отговарящ на нуждите на двете страни. 

 

В някои случаи възникналите спорове могат да бъдат решени преди навлизането в съдебна фаза, чрез преговори, но за съжаление отношенията на страните и/или нежеланието на една от страните да изпълни своите задължения, често налагат спорът да бъде решен по съдебен ред.

Предварителна оценка

Нашият опит в провеждането на преговори и процесуално
представителство ни позволява да извършим предварителна оценка на всеки
предстоящ или потенциален спор в сферата на гражданското и търговското право. Въз основа на този анализ ние можем да Ви посъветваме за най-ефективния начин да решите възникналия спор. Ранното изготвяне на предварителния анализ е от голямо значение за възможността за навременна реакция. Много потенциални проблеми могат да бъдат решени или предотвратени от една навременна консулация с опит  адвокат.

 

Преговори

В редица случаи опитният адвокат може да приложи необходимия натиск или да намери път към компромис, така че да ограничи ескалацията на проблема. При участие в преговори нашата цел е винаги постигане на максимален резултат в кратки срокове и при минимални разноски.

 

Съдебни спорове – Процесуално представителство

Когато всички други средства са изчерпани, нашия опит в процесуалното представителство, подготовката на съдебни книжа, проучването и изготвянето на стратегия за различни казуси ни позволяват да предоставим отлична услуга по процесуално представителство пред всеки съд или арбитраж. 

  

Подготовка на искова молба, отговор на иск и жалба

Подготовката на съдебните книжа според мнозина е най-висшата форма на адвокатска работа. Въпросните документи не само трябва да отговарят на всички законови изисквания, но и не могат да бъдат коригирани на по-късен етап, което на свой ред увеличава негативното действие на всяка грешка. Процесуалният ни опит позволява да предвидим възможното развитие на делото и ходовете на ответната страна и да отразим тези различни сценарии при писането и . Затова изготвянето на добре написана искова молба или жалба е от първостепенно значение за успеха на делото като цяло.

 

Съдебните производства в много случаи предвиждат срокове за извършването на действие или представянето на документ/доказателство. С оглед горното Ви съветваме да се свържете с компетентен адвокат възможно най-рано. Това ще предостави на избрания от Вас процесуален представител необходимото време за изготвяне на качествен съдебен документ.

 

В случай че сте получили искова молба, с други думи, ако срещу Вас е образувано съдебно производство, горното важи с още по-голяма сила, тъй като срокът за изготвяне на отговор е кратък и непредставянето на такъв е свързано със сериозни последици.

 

Ангажирането на адвокат на горна инстанция

Нямаме практика да поеме дела, водени от друг адвокат на първа инстанция. В повечето случаи възможностите за провеждане на ефективна защита са в значителна степен изчерпани и ограничени, когато първата инстанция е приключила. Въпреки това ние предоставяме консултации във връзка с развитието и възможностите във всяко едно съдебно производство, като си запазваме правото да приемем ангажимент според фактическата обстановка във всеки отделен случаи.

 

Провеждането на консултация с нас ще позволи на клиента да се ориентира в качеството на услугата, която му е предоставена до този момент.

 

В случай че се нуждате от консултация как да защитите правата си, ако срещу вас е заведн иск, или искате да получите информация за развитието на съдебен процес, в който участвате, или има отношение за вашата дейност може да се свържете с нас чрез

формата за контакт.