Наемане на граждани на ЕС на Трудов договор

Наемане на граждани на ЕС Наемане на граждани на ЕС на трудов договор в Република България. Една от четирите свободи, с които се ползват гражданите на ЕС, е свободното движение на работници. Тя включва правото на работниците на движение и пребиваване, правото на влизане и пребиваване за членовете на техните семейства и правото на работа […]