Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти

Рискове на сделките с недвижими имоти Въведение  Настоящата тема предлага общ поглед на някои обичайни за пазара на недвижими имоти практики, които не са в съответствие с интереса на участниците в него. Те разкриват някои рискове на сделките с недвижими имоти   На фокус е конкретен казус, свързан с усложнения, възникнали при  подписване на предварителен договор. […]

Делба на недвижимо имущество

Делба на недвижимо имущество Делбата на недвижимо имущество е средство за разделяне на един съсобствен недвижим имот. Съсобствеността обикновенно възниква поради наследство или след правна сделка.   При наследство по силата на закона възниква съсобственост между наследниците. Квотите или участието на наследниците в недвижимия имот се определя от закона или от наличието на завещания или завети. […]