Отговорност на управителя на ООД

ОТГОВОРНОСТТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА ООД (статия е обновена на 10.04.2023г). Въведение Най-често използваната форма на търговско дружество в Република България е дружеството с ограничена отговорност. Този вид дружества се управляват и представляват от един или повече управители. Това означава, че в България има стотици лица, вписани в Търговския регистър като управители на дружество с ограничена с […]