Подизпълнител - IT услуги

Възможността за предоставяне на услуги от разстояние позволява на значителен брой международни дружества, които предоставят услуги сектора на информационните технологии, да сключват договори с български дружества за предоставяне на поддръжка и други услуги в областта на информационните технологии

 

 

Подобно партньорство може да бъде изключително полезно и доходоносно и за двете страни. Дружеството възложител увеличава капацитета на услугите си, като включва български таланти, без да се налага да поема разходи за преместване и да се ангажира с тежки и скъпи миграционни процедури, а българското предприятие получава възможност да разширяване на свой бизнес и растеж.

 

Подизпълнител

Подизпълнителят (фирмата, която извършва услугите на подизпълнителя) може да бъде голям или малък. В някои случаи се създава нарочно дружество единствено за тази цел. То има един и същ собственик, управител и служител. Последната практика става все по-разпространена като начин за наемане на допълнителни хора в чужди държави, без да се налага реалното им наемане на трудов договор.


Правна рамка

Трудовото и данъчното законодателство се различават значително в отделните държави членки и за да функционира горното партньорство, трябва да се вземат предвид редица съображения. Кратка информация за избягване на евентуалното двойно данъчно облагане може да бъде открита тук


Договора

Самият договор изискваше значителен преглед и редакция, тъй като чуждестранното дружество често се опитва да наложи неизгодни условия на базираното в България дружество. Много често чрез успешно проведени преговори може да се постигне значително подобряване на условията, предлагани дори от голямо дружество на подизпълнител.


Освен това, когато дружеството, действащо в качеството на подизпълнител, е малко, с персонал от няколко души или дори един, трябва да се обърне голямо внимание на изготвянето на клаузите, свързани с отпуските и услугите на повикване. Липсата на такива услуги могат да доведат до прекалена ангажираност на изпълнителя и до невъзможност за почивка и възстановяване.

 

Ако се окажете в положение да участвате, да преговаряте или да предоставяте услуги в рамките на такова партньорство, силно препоръчваме правна консултация, която първо ще ви даде ясна представа за вашата позиция, права и задължения, а освен това ще послужи за значително подобряване на условията на потенциалния договор.


Навременната консултация е от изключително значение при този тип отношения.