Miscellaneous

Допълнителни услуги

Въведение

Правото може да бъде могъщ съюзник. Ние предлагаме редица допълнителни услуги, чиято цел е да дадат на Вашия бизнес предимство в днешната конкурентна среда. 

 

 

В случай че се колебаете дали някои аспекти от вашия бизнес могат да бъдат защитени, подобрени или развити Ви каним да се свържете с нас, за да анализираме заедно възможностите, които се откриват пред Вас.

 

Външен консултант

Ако сте собственикът или управителят на дружество или бизнес, Ви съветваме да направи запитване за нашите абонаментни пакети. Предлагаме различни допълнителни услуги според предварително уговорена времева рамка, за месечна абонамента цена. Клиентите ни с абонаментен план се ползват с предимство при планиране на работния процес и имат право на значителна отстъпка при използването на услуги, които не са част от абонаментния им план.


Управление на риска

Част от задълженията на адвоката е извършване на оценка на риска в определена ситуация. Оценката на риска е дейност, която изисква опит, подготовка и отнема не малко време, тъй като налага преглеждане на голям брой решения на компетентните органи (съдебни или административни). Клиентите ни, които ползват тази услуга, имат възможност да вземат информирано решение, което често ще доведе до намаляване на потенциалните загуби или увеличение на ползите.


Застраховане

Нашия личен и професионален опит показва, че застрахователите, подобно на банките, включват в договорите и общите си условия, клаузи, които противоречат на закона. В случаите, в които застрахованото лице не познава застрахователното законодателство, застрахователите си позволяват да налагат въпросните неизгодни клаузи печелейки от незнанието на клиентите си. Този проблем лесно може да бъде преодолян с консултация с нашата практика.


Правен превод

Нашата практика извършва преводи от/на английски и немски на всякакви документи и договори. Опитът ни през последните 14 години ни убеди, че нивото на юридическите преводи в България, извършени дори от професионални преводачи, е изключително ниско. Лошото качеството на превода на един документ може да доведе до негативни последици, загуба на време и дори материални вреди. Предлаганите от нас цени са конкурентни, но още по-важно преводите се извършват от адвокати, вписани като заклети преводачи в регистъра на МнВр, с повече от 10 години опит в полето на юридическите преводи.


Държавно подпомагане и грантове

Имаме успешен опит в предоставянето на съдействие на дружества в заявяването, преговорите и получаването на грантове и държавно подпомагане. Още повече имаме успешна практика в отмяната по съдебен ред на откази на съответни органи- разпоредители с бюджетни средства, да предоставят такова подпомагане. Този опит ни позволяват да предоставим незаменим ноу-хау на клиентите ни, участващи или имащи намерение да участват в такива процедури.

В случай че сте участвали в такава процедура и проектът Ви е бил отхвърлен, следва да имате предвид, че сроковете за обжалване на решенията на административните органи са кратки и е препоръчително консултацията с адвокат да бъде направена максимално рано.


Други услуги

Имате нужда от правна консултация, но не сте сигурни дали имаме опит и компетентност да я предоставим. Отправете запитване и ние ще Ви отговорим.

Регистри

Някои от най-често използваните регистри в Република България са:

  1. Търговски регистър
  2. Имотен регистър
  3. Регистър на търговските марки и интелектуалната собственост
  4. Кадастър