Удостоверение А1, НАП Осигуряване в друга държава

Задължения и Договори

Задължения и договори е едновременно името на закон и отрасъл в правото, който включва значителна част от отношенията на лицата от времето на древен Рим до днес. 

 

 

Не малко хора са на мнението, че договорите са пречка пред развитието на бизнес отношенията. Затова не е изненадващо, че много участници в 

 

 

гражданския оборот обръщат внимание на договорите, които са сключили единствено при възникне проблем – насрещната страна отказва да изпълни задълженията си или ги изпълнява по незадоволителен начин, или самият договор ограничава правата им. 

 

Правната консултация по време на всеки етап от съществуването на един договор – преговори, сключване, изпълнение или прекратяване е изключително полезна и намалява риска от неблагоприятни правни последици.

 

Преговори и сключване

В много случаи фазата на провеждане на преговори е правилният момент, в който да осигурите защита своите правни интереси. Това е възможно чрез включването на специфични клаузи в договора, отговарящи на Вашите нужди и очаквания. Изменения или формулировки, които изглеждат незначително, могат да имат голямо значение на по-късен етап, особено при възникването на спор.

 

Често една от страните (тази намираща се в по-силна позиция) може да се опита да измени договора в деня на сключване по-начин, водещ до негативни последици за другата страна. Предприемането на необходимите действия и съобразяването на ефекта от предложените е трудно дори за опитни търговци. Единствено адвокат със значителен опит в съответния тип договори може в най-голяма степен да съдейства за защитата на интересите Ви в процес преговори и сключване на договор.

 

Изпълнение

В случай че сте сключили договор без правно съдействие, ангажирането на правна консултация ще Ви даде информация за точната рамка на правата и задълженията Ви, както и за тези на другата страна. Въпросната информация е от голямо значение, ако сте допуснали забава или неизпълнение и е необходимо да се ориентирате за сроковете, в които можете да отстраните допуснатите отклонения, или ако другата страна по договор бави или неизпълнява надлежно своите задължения.

 

Прекратяване

 

Прекратяването на договор се приема за безпроблемно от мнозина. Нашата практика ни е убедила, че прекратяването на договор често може да бъде конфликтен момент, свързан със спорове за задължения и срокове. Имаме значителен опит в прекратяването на договорите на наши клиенти – физически и юридически лица. Важно е да се има предвид, че различните видове договори често
имат различни специфики, свързани с подхода за тяхното прекратяване и потенциални рискове, свързани с това. Непознаването им често може да доведе до възникване на спор или дори до съдебно производство. 

 

В случай че имате нужда от консултация по отношение въпрос, свързан със задълженията и договорите, като изпълнението на договори, неизпълнение, забава, лихва, неустойка, наем и голям брой други отношения, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.