Правен дневник

Правен Дневник

Използваме настоящия раздел като блог, в който споделяме нашите минали, настоящи и бъдещи случаи и правен опит. Кратките очерци, които публикуваме не следва да се използват като правни становища, а единствено да ориентират читателя за правната рамка на разгледаните въпроси. Те в никакъв случай не могат да заместят правна консултация. 

докторантура граждански процес
Uncategorized @bg
Yuli

Докторантура по граждански процес

Докторантура по граждански процес Развълнувани сме да споделим, че адвокат Лилия Стойнова открива нова глава в професионалното си развитие и започва докторантура по граждански процес

Read More »
Увеличение на учителската заплата 2023
Legal-briefs
Yuli

Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата януари 2023 Въведение През лятото на 2023г. с анекс към колективния трудов договор на педагогическите специалисти се предвиди 15% увеличение на

Read More »

Изпълнение на съдебни решения и актове постановени в други държави от ЕС

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОТ ЕС Въведение Въпреки продължаваща интеграция в рамките на Европейския съюз, целяща уеднаквяване на правната

Read More »

Болнични листове и оспорването им

Болнични листове и оспорване I. Болнични листове издадени в България 1. Болничен лист, издаден от лекуващ лекар Според чл. 13 от Наредба за медицинската експертиза болничен лист

Read More »

Сумирано изчисляване на работното време

Сумирано изчисляване на работното време Въведение Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) дава възможност на работодателя гъвкаво да определя заетостта на работника или служителя. Този

Read More »

Удостоверение А1

Удостоверение А1 Какво е Удостоверение А1 и кога се използва? Удостоверение А1 (А1 Certificate) е документ, който се издава от компетентния национален орган, администриращ осигуряването.

Read More »

Делба на недвижимо имущество

Делба на недвижимо имущество Делбата на недвижимо имущество е средство за разделяне на един съсобствен недвижим имот. Съсобствеността обикновенно възниква поради наследство или след правна сделка.

Read More »