Public procurement

Обществени поръчки

Обществени поръчки и процедури

Обществени поръчки и процедурите, свързани с тях изискват опит и знания за постигане на успех. 

 

Участие в обществени поръчки 

Участието в обществени поръчки може да бъде доходоносно за всяко дружество. Българската държава е най-големият разпоредител с парични средства, изразходването на голяма част от които се определя чрез обществени поръчки. Поради тази причина 

кандидатстване, които често са объркващи за лица без опит. Ние предоставяме съдействие, както с подготовката и подаването на документи за участие в обществени поръчки, така и във фазата на преговори с възложителя, когато въпросната ОП я предвижда. 


Държавни и общински органи

Предоставяли сме консултации и съдействие на няколко общини в Република България, изготвяйки процедури за възлагане на обществени поръчки в цялост и съдействайки на органите в общината с провеждането на всички етапи от съответните процедури.

Опитът, придобит в горните процедури, ни позволява да предоставяне на нашите клиенти – частни дружества полезни съвети за процесите по организиране на обществени поръчки, включително избора на изпълнител.


Обжалване на актовете на възложителя

Законът за обществените поръчки предвижда, че всички актове на държавните и общински органи, свързани с провеждане на обществени поръчки и избора на изпълнител,  подлежат на обжалване. Изборът на актове, които да бъдат обжалвани, и самото производство по атакуването им, изискват опит и знания, които могат да бъдат предоставени единствено от опитен юрист.


Във всички случаи извършването на навременен правен анализ на ситуацията е от решаващо значение за потенциалния успех на съдебната защита.  Най-добрият подход е да разполагате с правна подкрепа във всяка фаза от участието в една обществена поръчка. 

Държавата и общите публикуват информация за открити, действаши или отминали обшествени поръчки на следния линк.