Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата 2023

Увеличение на учителската заплата януари 2023 Въведение През лятото на 2023г. с анекс към колективния трудов договор на педагогическите специалисти се предвиди 15% увеличение на учителската заплата за 2023. Увеличението влиза в сила с обратна сила – считано от 01.01.2023г. Това означава, че на педагогическите специалисти е доплатено увеличението и за месеците от Януари до […]

Болнични листове и оспорването им

Болнични листове и оспорване I. Болнични листове издадени в България 1. Болничен лист, издаден от лекуващ лекар Според чл. 13 от Наредба за медицинската експертиза болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар до 14 календарни дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 календарни дни, с […]

Сумирано изчисляване на работното време

Сумирано изчисляване на работното време Въведение Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) дава възможност на работодателя гъвкаво да определя заетостта на работника или служителя. Този метод за изчисляване на работното време намира приложение за работа на смени или на график. Прилагането му е свързано с не малка административна тежест (необходимо е постоянно изготвяне и подписване […]

Работа по време на майчинство

Работа по време на майчинство Какво представлява „майчинство“? Работа по основен трудов договор Работа по втори трудов договор Работа като самоосигуряващо се лице Прехвърляне на майчинството на друго лице Връщане на работа с право на обезщение Какво представлява „Майчинството“? „Майчинство“, от правна гледна точка, представлява осигурителен иск. Когато той настъпи осигурената майка има право на: […]